Νοέμβριος 2021

Διαθέσιμο για παραγγελία είναι το 9ο τεύχος του Amiga περιοδικού Amiga Addict, το οποίο κυκλοφορεί στο τέλος κάθε μήνα. Το νέο τεύχος, το οποίο απαρτίζεται από περίπου 56 πολύχρωμες σελίδες σε A4 μέγεθος, έρχεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, και είναι γραμμένο στα Αγγλικά.

Κυκλοφόρησε μια νέα αναβάθμιση του HippoPlayer, ανεβάζοντας την έκδοσή του στο 2.48. Σε αυτή έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις προβλημάτων. Έπειτα από 21 χρόνια, ένας από τους πιο αγαπημένους players MOD μουσικής στην Amiga, ο HippoPlayer, ανανεώνεται από τον Kari-Pekka Koljonen, ο οποίος προσπαθεί να ανανεώσει τον player ώστε να συμβαδίζει με το σημερινό hardware και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέοι επιταχυντές και οι νέες αναβαθμίσεις.

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του AmiSSL, η 4.11. Έχουν γίνει βελτιώσεις στην λειτουργία του. Το AmiSSL project είναι μια συνολική προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη για τα συστήματα που βασίζονται στην Amiga (AmigaOS, MorphOS, AROS, κλπ), η οποία χρησιμοποιεί το OpenSSL cryptographic library toolkit.