Ιστορική αναδρομή

2024

Κυκλοφορία της A1222 Plus
Μάρτιος, 2024

2023

Κυκλοφορία του MorphOS 3.18
Μάιος, 2023
Κυκλοφορία του AmigaOS 3.2.2.1 hotfix
Απρίλιος, 2023
Κυκλοφορία του AmigaOS 3.2.2
Μάρτιος, 2023

2022

Κυκλοφορία του MorphOS 3.17
Μάιος, 2022
Κυκλοφορία του MorphOS 3.16
Μάρτιος, 2022

2021

Κυκλοφορία του AmigaOS 3.2.1
Δεκέμβριος, 2021
Κυκλοφορία του AmigaOS 3.2
Μάιος, 2021

2020

Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 Final Edition update 2
Δεκέμβριος, 2020
Κυκλοφορία του MorphOS 3.15
Δεκέμβριος, 2020
Κυκλοφορία του MorphOS 3.14
Οκτώβριος, 2020
Κυκλοφορία του MorphOS 3.13
Φεβρουάριος, 2020

2019

Πέθανε ο Chuck Peddle
Δεκέμβριος, 2019
Κυκλοφορία του MorphOS 3.12
Οκτώβριος, 2019
Κυκλοφορία του AmigaOS 3.1.4.1
Ιούλιος, 2019
Εξαγορά της Amiga Inc από την C-A Acquisition Corporation
Φεβρουάριος, 2019

2018

Κυκλοφορία του Amiga Forever 8
Δεκέμβριος, 2018
Κυκλοφορία του AmigaOS 3.1.4
Σεπτέμβριος, 2018
Κυκλοφορία του MorphOS 3.11
Ιούλιος, 2018
Κυκλοφορία του MorphOS 3.10
Μάρτιος, 2018

2017

Κυκλοφορία του Amiga Forever 7
Ιούνιος, 2017

2016

Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 Final Edition update 1
Δεκέμβριος, 2016
Κυκλοφορία της AmigaOne X5000
Οκτώβριος, 2016
Κυκλοφορία του Icaros Desktop 2.1
Μάρτιος, 2016

2015

Κυκλοφορία του Amiga Forever 2016
Νοέμβριος, 2015
Κυκλοφόρησε το MorphOS 3.9
Ιούνιος, 2015
Κυκλοφόρησε το MorphOS 3.8
Μάιος, 2015

2014

Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 Final Edition
Δεκέμβριος, 2014
Κυκλοφορία της Sam460cr
Οκτώβριος, 2014
Κυκλοφορία του Icaros Desktop 2.0
Οκτώβριος, 2014
Κυκλοφορία του MorphOS 3.7
Αύγουστος, 2014
Κυκλοφορία του MorphOS 3.6
Ιούνιος, 2014
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2014
Ιούνιος, 2014
Κυκλοφορία του MorphOS 3.5
Φεβρουάριος, 2014

2013

Κυκλοφορία του MorphOS 3.4
Δεκέμβριος, 2013
Κυκλοφορία του MorphOS 3.3
Σεπτέμβριος, 2013
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2013
Μάιος, 2013
Κυκλοφορία του MorphOS 3.2
Μάιος, 2013

2012

Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 update 6
Νοέμβριος, 2012
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 update 5
Αύγουστος, 2012
Κυκλοφορία του MorphOS 3.1
Ιούλιος, 2012
Κυκλοφορία του MorphOS 3.0
Ιούνιος, 2012
Σύσταση της A-EON Technology Ltd
Απρίλιος, 2012
Θάνατος του Jack Tramiel
Απρίλιος, 2012
Κυκλοφορία της AmigaOne X1000 First Contact
Ιανουάριος, 2012

2011

Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 update 4
Δεκέμβριος, 2011
Κυκλοφορία της AmigaONE 500
Σεπτέμβριος, 2011
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 update 3
Αύγουστος, 2011
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2012
Αύγουστος, 2011
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 Classic
Απρίλιος, 2011
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 για την Sam460ex
Ιανουάριος, 2011

2010

MorphOS 2.7 Κυκλοφορία
Δεκέμβριος, 2010
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2011
Δεκέμβριος, 2010
Κυκλοφορία της Sam460ex
Οκτώβριος, 2010
MorphOS 2.6 Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 2010
Έναρξη του beta testing της AmigaOne X1000
Αύγουστος, 2010
MorphOS 2.5 Κυκλοφορία
Ιούνιος, 2010
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2010
Μάιος, 2010
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 update 2
Απρίλιος, 2010
Συνεργασία Hyperion Entertainment και A-Eon Techonology
Φεβρουάριος, 2010
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 update 1
Ιανουάριος, 2010

2009

MorphOS 2.4 Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 2009
MorphOS 2.3 Κυκλοφορία
Αύγουστος, 2009
Διάθεση του AmigaOS 4.1 SDK 53.15
Αύγουστος, 2009
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2009
Ιούλιος, 2009
Σύσταση της Βελγικής A-EON Technology CVBA
Απρίλιος, 2009
Κυκλοφορία της Sam440ep-flex
Απρίλιος, 2009
AmigaOS 4.1 SDK 53.13 Κυκλοφορία
Ιανουάριος, 2009
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 για τον Pegasos II
Ιανουάριος, 2009

2008

MorphOS 2.2 Κυκλοφορία
Δεκέμβριος, 2008
MorphOS 2.1 Κυκλοφορία
Σεπτέμβριος, 2008
Κυκλοφορία του AmigaOS 4.1 από την Hyperion Entertainment
Σεπτέμβριος, 2008
MorphOS 2.0 Κυκλοφορία
Ιούνιος, 2008
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2008
Μάιος, 2008

2007

AmigaOS 4.0 Classic Κυκλοφορία
Νοέμβριος, 2007
Κυκλοφορία της Sam440ep
Οκτώβριος, 2007
Συνεργασία Hyperion Entertainment και ACube Systems
Μάρτιος, 2007
Σύσταση της ACube Systems S.r.l.
Ιανουάριος, 2007

2006

AmigaOS 4.0 τελική έκδοση για τις AmigaOne
Δεκέμβριος, 2006
Efika 5200B Κυκλοφορία
Σεπτέμβριος, 2006
Κυκλοφορία του Amiga Forever 2006
Μάιος, 2006
AmigaOS 4.0 pre-release 4
Φεβρουάριος, 2006

2005

Κυκλοφορία του Amiga Forever 2005
Οκτώβριος, 2005
MorphOS 1.4.5 Free Edition Κυκλοφορία
Αύγουστος, 2005
AmigaOS 4.0 pre-release 3
Ιούνιος, 2005
Κυκλοφορία του Amiga Forever 6.0.5.0
Μάρτιος, 2005

2004

AmigaOS 4.0 pre-release 2
Δεκέμβριος, 2004
Κυκλοφορία της μAmigaOne-C
Οκτώβριος, 2004
AmigaOS 4.0 pre-release 1
Οκτώβριος, 2004
Κυκλοφορία του Amiga Forever 6.0
Απρίλιος, 2004
Κυκλοφορία του MorphOS 1.4.2
Μάρτιος, 2004

2003

Pegasos 2 Κυκλοφορία
Σεπτέμβριος, 2003
Κυκλοφορία του Amiga Forever 5.3
Ιούνιος, 2003
Κυκλοφορία του Amiga Forever 5.2
Μάιος, 2003
Κυκλοφορία της AmigaOneG4-ΧE
Απρίλιος, 2003
Pegasos 1 Κυκλοφορία
Φεβρουάριος, 2003

2002

Κυκλοφορία του Amiga Forever 5.1
Δεκέμβριος, 2002
Κυκλοφορία της AmigaOneG3-SE
Νοέμβριος, 2002
Αποστολή του MorphOS 1.0 στους betatesters
Οκτώβριος, 2002

2001

Κυκλοφορία του Amiga Forever 5.0
Νοέμβριος, 2001

2000

AmigaOS 3.9 Κυκλοφορία
Δεκέμβριος, 2000
Κυκλοφορία του Amiga Forever 4.0
Νοέμβριος, 2000

1999

Κυκλοφορία του AmigaOS 3.5
Οκτώβριος, 1999
Κυκλοφορία του Amiga Forever 3.0
Ιούλιος, 1999

1998

Κυκλοφορία του Amiga Forever 2.0
Μάρτιος, 1998

1997

Κυκλοφορία του Amiga Forever 1.0
Νοέμβριος, 1997

1995

Εξαγορά της Commodore από την Escom
Απρίλιος, 1995

1994

Amiga 4000T Κυκλοφορία
Νοέμβριος, 1994
Θάνατος του Jay Miner
Ιούνιος, 1994
Workbench 3.1 Κυκλοφορία
Μάιος, 1994
Πτώχευση της Commodore US
Απρίλιος, 1994

1993

Amiga CD32 Κυκλοφορία
Σεπτέμβριος, 1993

1992

Amiga 1200 Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 1992
Amiga 4000 Κυκλοφορία
Σεπτέμβριος, 1992
Amiga 600 Κυκλοφορία
Μάρτιος, 1992
Workbench 3.0 Κυκλοφορία
Ιανουάριος, 1992

1991

Amiga 500+ Κυκλοφορία
Νοέμβριος, 1991
Amiga 3000T Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 1991
Workbench 2.04 Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 1991
Amiga CDTV Κυκλοφορία
Ιανουάριος, 1991

1990

Amiga 3000 Κυκλοφορία
Ιούνιος, 1990

1987

Amiga 500 Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 1987
Amiga 2000 Κυκλοφορία
Μάρτιος, 1987

1985

Workbench 1.0 Κυκλοφορία
Οκτώβριος, 1985
Amiga 1000 Κυκλοφορία
Ιούλιος, 1985