επέκταση μνήμης

Η AmigaKit κυκλοφόρησε μια ακόμα νέα επέκταση μνήμης για τις Amiga 500, η οποία προσθέτει 512K Chip μνήμης, υψηλής ποιότητας. Η πρόσθετη μνήμη βοηθάει στο να τρέξετε κάποια παιχνίδια που το απαιτούν. Η εγκατάσταση είναι πανεύκολη, καθώς τοποθετείτε στην θύρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή.

Επέκταση μνήμης A604n για Amiga 600

Είναι διαθέσιμη για αγορά η επέκταση μνήμης για τις Amiga 600, Α604n της Individual Computers. Η νέα A604n είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την προηγούμενη A604, με την διαφορά ότι σε αυτή την έκδοση δεν έχει ενσωματωμένο το Real Time Clock. Έχει όμως την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το RTC module της ίδιας εταιρείας.

Με το A604n μπορείτε να εξοπλήσετε την Amiga 600 σας με: