90 μοίρες

Νέα PCMCIA προέκταση σε μορφή 90 μοιρών προσφέρει το AmigaKit για τις Amiga 600 και 1200, που είναι οι μόνες που έχουν ενσωματωμένη μια θύρα PCMCIA. Η συγκεκριμένη προέκταση είναι αναγκαία σε όσους έχουν την Amiga τους σε κάποιο tower και θέλουν να χρησιμοποιήσουν και την PCMCIA θύρα, η οποία συνήθως είναι μπλοκαρισμένη στο κάτω μέρος του κουτιού.