Νέα έκδοση του SysInfo

Μετά από 19 χρόνια κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του SysInfo 4.0 για τις Classic Amiga. Σε αυτή την νέα έκδοση έχουν γίνει κυρίως διορθώσεις αλλά και μερικές προσθήκες νέων λειτουργιών.

Πιο αναλυτικά έχουν γίνει τα παρακάτω:

  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα που αφορούσε την διεύθυνση διαθέσιμης μνήμης
  • Αναβαθμίστηκε ο υπολογισμός του μεγέθους της μνήμης ώστε να αναγνωρίζει σωστά την διαθέσιμη μνήμη από 64 MB και επάνω
  • Προστέθηκε μερική υποστήριξη για τον 68060, το οποίο όμως δεν διαχειρίζεται ακόμα τις διαφορές των LC/EC εκδόσεων
  • Προστέθηκε αναγνώριση για τα Autoconfig του UAE
  • Προστέθηκε αναγνώριση για τις κάρτες της Individual Computers GmbH
  • και πολλές άλλες διορθώσεις στον κώδικα

Την νέα αυτή έκδοση μπορείτε να την βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της εφαρμογής.