Νέο AmigaAmp 3.25 για OS4 και OS3

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του AmigaAmp, η 3.25, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις, με πολλές εσωτερικές αλλαγές στην δομή του, ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάπτυξή του. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

  • Η έκδοση για το AmigaOS 4 υποστηρίζει πια την mpega.library
  • Διορθώθηκε το κλείσιμο των αρχείων
  • Βελτιώθηκε η σταθερότητα του amp decoder
  • διορθώθηκε η ανάγνωση αρχείων από φάκελο όταν αυτόν τον σέρνετε στο εικονίδιο του AmigaAmp που βρίσκεται πάνω στο AmiDock
  • διορθώθηκε η ανάγνωση των pls αρχείων που περιέχουν λίστα αρχείων με σχετικά paths
  • διορθώθηκε η προσθήκη μηδενικών στο τέλος του ονόματος των αρχείων εγγραφής ήχου
  • διορθώθηκε η καταστροφή δεδομένων όταν αφαιρείτε εγγραφές από μια playlist 

Το AmigaAmp 3.25 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.