Νέο AmigaAmp 3.24 για OS4 και OS3

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του AmigaAmp, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις, με πολλές εσωτερικές αλλαγές στην δομή του, ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάπτυξή του. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

 • Αναπτύχθηκε από την αρχή ο κώδικας υποστήριξης shoutcast streaming
 • Διορθώθηκε η διαχείριση κενών πεδίων στο ID3v2
 • Διορθώθηκε ο σχεδιασμός του κουμπιού "AUTO" στο equalizer, αλλά δεν κάνει τίποτα
 • Προστέθηκαν μερικά ακόμα κείμενα για κάθε γλώσσα
 • Διορθώθηκε η υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων του OS4
 • Διορθώθηκε ένα buffer overflow στην ρουτίνα MPEG ανάγνωσης
 • Διορθώθηκε ο επανασχεδιασμός της ώρας κατά την αλλαγή των skin
 • Διορθώθηκε ο σχεδιασμός του φόντου στον χρόνο της λίστας, όπου υπήρχε κενό
 • Βελτιώθηκε η ανάγνωση των ID3v2 ετικετών και προστέθηκε υποστήριξη για το ID3v2.2
 • Διορθώθηκε η ανανέωση των αλλαγών στο αρχείο ρυθμίσεων
 • Άλλαξε η δομή του παραθύρου πληροφοριών, όπου προστέθηκαν περισσότερα πεδία
 • Με το ESC μπορείτε πια να κλείνετε τα παράθυρα πληροφοριών και ρυθμίσεων

Με αυτή την έκδοση δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το AmigaAmp στο OS3.1, ακόμα κι αν δεν έχετε το ClassAct εγκατεστημένο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε μόνο με skin, και το παράθυρο πληροφοριών και ρυθμίσεων δεν θα λειτουργεί. Εάν εγκαταστήσετε το ClassAct v3.3 τότε θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικά.

Το AmigaAmp 3.24 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.