Νέο AmigaAmp 3.27 για OS4 και OS3

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του AmigaAmp, η 3.27, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

 • Streaming:
  Προστέθηκε υποστήριξη για XSPF playlist.
  Διορθώθηκε η αναπαραγωγή MP3 αρχείων απευθείας από το HTTP.
  Προστέθηκε υποστήριξη του HTTPS μέσω του AmiSSL.
  Ανανεώθηκε η ανάγνωση του stream URL, ειδικά κατά το relocation.
  Ανανεώθηκε η εμφάνιση σφαλμάτων κατά την σύνδεση σε ένα stream.
  Διορθώθηκε η μετατροπή κειμένου σε περίπτωση που η μετατροπή από UTF-8 αποτύχει.
  Διορθώθηκε ο error requester όταν υπάρχει timeout στην σύνδεση.
 • ReAction:
  Ανανεώθηκε το μέγεθος του equalizer κουμπιού.
  Τα αριστερά hand side και δεξί hand side κουμπιά στο κυρίως παράθυρο έχουν πια το ίδιο μήκος.
  Διορθώθηκε η εναλλαγη Time/remain με το να κάνετε κλικ στον χρόνο.
 • Skinned:
  Διορθώθηκε η εμφάνιση του χαρακτήρα 'a-acute'.
  Διορθώθηκε ο κώδικας διαχείρισης του δεξιού κλικ του κουμπιού του mouse.
 • OGG:
  Διορθώθηκε το σφάλμα διαχείρισης κατά την ανάγνωση OGG αρχείων.
 • MPEG:
  Διορθώθηκε η αναπαραγωγή MPEG 2.0 αρχείων.
 • GUI:
  Το URL string στον URL requester είναι πια στατικό.
 • Λειτουργίες:
  Προστέθηκε υποστήριξη MIDI αρχείων με την χρήση των GUS patches που είναι εγκατεστημένα στο SYS:Utilities/Timi/GUS.
  Προστέθηκε υποστήριξη raw ADTS (AAC) αρχείων από τον δίσκο ή από streaming

Το AmigaAmp 3.27 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.