Νέο AmigaAmp 3.23 για OS4 και OS3

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του AmigaAmp, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις στην λειτουργία του προγράμματος. Και αυτή η έκδοση αφορά το AmigaOS 3.x και το 4.x. <--break->Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

  • Διορθώθηκε η διαχείριση των μυνημάτων μέσω της application.library
  • Διορθώθηκε πιθανή κατάρευση του προγράμματος όταν γινόταν διάβασμα της λίστας των skins και των plugins
  • Διορθώθηκε η χρήση των brackets στα ονόματα αρχείων μέσω της γραμμής εντολών
  • Προστέθηκε υποστήριξη για πεδία COMM στα ID3v2 tags
  • Διορθώθηκε σημαντικό σφάλμα στην ρουτίνα εκκαθάρισης της λίστας τραγουδιών, το οποίο δημιουργού προβλήματα στην μνήμη

Το AmigaAmp 3.23 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.