Νέο AmigaAmp 3.29 για OS4 και OS3

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του AmigaAmp, η 3.29, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις και προσθήκες νέων λειτουργιών. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

Διορθώσεις προβλημάτων:

 • Διορθώθηκε η μετατροπή των UTF16LE στα ID3v2 tags.
 • Διορθώθηκαν προβλήματα στην ανάγνωση των PLS αρχείων.
 • Διορθώθηκε η απώλεια μέρους της μνήμης στον M4A tag αναγνώστη.
 • Διορθώθηκε η αναπαραγωγή των MPEG 2 Layer 3 αρχείων.
 • Διορθώθηκαν τα μηνύματα στα plugins για την θέση των παραθύρων στο ReAction mode.

Νέες λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στην playlist
 • Υποστήριξη EQF (Equalizer preset file)
 • Προστέθηκε το EQUALIZER ToolType για ανάγνωση συγκεκριμένης ρύθμισης κατά την έναρξη.
 • Προστέθηκε επιλογή μεταξύ της γραμματοσειράς του skin και του συστήματος για την εμφάνιση πληροφοριών του τραγουδιού. Είναι ακόμα σε δοκιμαστική φάση.
 • Προστέθηκε υποστήριξη του opus codec για τα ogg αρχεία.
 • Προσπαθεί να βρει και να χρησιμοποιήσει το cover.jpg αρχείο στον φάκελο ενός τραγουδιού, εάν δεν υπάρχει embedded εικόνα εξωφύλλου.
 • Αναπαραγωγή χωρίς κενά.
 • Υποστήριξη της modplug.library για αναπαραγωγή MOD, S3M, κλπ. στην 68k/OS3.9 έκδοση.

 

Το AmigaAmp 3.29 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο Aminet.