Νέο AmigaAmp 3.28 για OS4 και OS3

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του AmigaAmp, η 3.28, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

Διορθώσεις προβλημάτων:

  • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την χρήση του URL από το παράθυρο εισαγωγής του
  • Διορθώθηκε ένα σημείο όπου γινόταν διαίρεση με το μηδέν στην ICY επικεφαλίδα κατά την ανάγνωσή της
  • Διορθώθηκε η ανάγνωση των ID3v2 ετικετών προς αποφυγή κατάρρευσης
  • Διορθώθηκαν οι ρουτίνες στο "Loading: As File"

Βελτιώσεις:

  • Βελτιώθηκε η ανάγνωση των PLS αρχείων, η οποία είναι ταχύτερη τώρα

Ανανεώσεις:

  • Προστέθηκε υποστήριξη για sndfile στην 68k έκδοση.
  • Χρησιμοποιήθηκε ο GCC 6.5 για την 68k έκδοση, ο οποίος παράγει μικρότερο και βέλτιστο κώδικα.
  • Ανανεώθηκαν πολλές μεταφράσεις.

Το AmigaAmp 3.28 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.