Διαθέσιμο για κατέβασμα το τελευταίο MCP

Διατίθενται πια για κατέβασμα η τελευταία έκδοση του MCP v1.49c, το οποίο από το 2016 ερχόταν αποκλειστικά με το AmiKit X. Σε αυτό έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις που αφορούν emulated συστήματα. Το MCP δημιουργήθηκε ως μια εφαρμογή που συμπεριλαμβάνει πολλά χρήσιμα patches για το AmigaOS.

Για να εγκαταστήσετε το νέα αυτή έκδοση απαιτείται η έκδοση 1.48 να υπάρχει ήδη εγκατεστημένη. Πληροφορίες για το MCP θα βρείτε στο επίσημο site, απ' όπου μπορείτε και να το κατεβάσετε.