Εντοπίστηκε το πρόβλημα του ήχου σε μερικές Sam460ex

Το πρόβλημα με το τρίξιμο του ήχου σε μερικές μητρικές Sam460ex (συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος AmigaOne500) εντοπίστηκε. Για κάποιο λόγο που είναι υπό έρευνα, σε μερικές μητρικές απουσιάζει η αντίσταση R267. Αυτή η μηδενική σε ohm αντίσταση είναι υπεύθυνη για την επιλογή πηγής χρονισμού για τον κωδικοποιητή AC97. Χωρίς αυτόν ο κωδικοποιητής εκτελείται σε λάθος συχνότητα προκαλώντας το τρίξιμο του ήχου.

Αν έχετε προβλήματα με τον ήχο σε υπολογιστές με την Sam460ex μητρική, μπορείτε να ελέγξετε από την φωτογραφία αν η αντίσταση R267 είναι τοποθετημένη ή όχι, από την κάτω μεριά της μητρικής. Αν η αντίσταση λείπει, μπορεί να επισκευαστεί εύκολα με την συγκόλληση των δυο ανοιγμένων 'μαξιλαριών' ώστε να βραχυκυκλωθούν. Για τέτοια επισκευή η Acube Systems προτείνει να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή σας.

Εναλλακτικά το πρόβλημα μπορεί να μειωθεί (όχι τελείως όμως) με έναν αναβαθμισμένο οδηγό ήχου του SM502 (sm502.audio), που μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.