Νέες φωτογραφίες της ACA-500

Ο Jens Schoenfeld της Individual Computers έδωσε νέες πληροφορίες για την επερχόμενη ACA-500, μαζί με μερικές νέες φωτογραφίες του πρωτοτύπου. Τελικά η κάρτα δεν θα είναι κάθετη σε σχέση με την Amiga 500, αλλά οριζόντια, όπως είχε φανεί σε κάποιες εικόνες σχεδίων. Στην νέα αυτή έκδοση της κάρτας έχουν γίνει βελτιώσεις στην συμβατότητα με άλλες κάρτες επιτάχυνσης, κι έτσι τώρα λειτουργεί σωστά με μια Blizzard 1230-IV, αν και η Individual Computers δεν θα υποστηρίζει την συγκεκριμένη κάρτα.

Το κόστος κατασκευής της κάρτας έχει αυξηθεί, το οποίο θα αντισταθμιστεί με την αφαίρεση του υψηλής ποιότητας μεταλλικού καλύμματος. Επίσης, υπάρχουν σκέψεις και για μια έκδοση της κάρτας με 4MB RAM, για όσους δεν θα έχουν σκοπό να εγκαταστήσουν και μια πρόσθετη κάρτα επιτάχυνσης με την ACA-500. Αυτή βέβαια θα έχει αυξημένο κόστος κατά 30 ευρώ περίπου σε σχέση με την έκδοση των 2MB RAM.