Συμφωνία μεταξύ Hyperion και Individual

Η Hyperion Entertainment CVBA (Belgium) και η Individual Computers GmbH (Germany) υπέγραψαν συμφωνία για την άδεια χρήσης των kickstarts 1.3 και 3.1 ROMs σε επιταχυντές για τις Amiga 500, Amiga 1000, Amiga 2000 και Amiga 2500. Επιπλέον, η Hyperion θα δώσει στην Individual Computers πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του IDE driver για περαιτέρω ανάπτυξή του, ώστε να διευκολυνθεί η εγκατάσταση του AmigaOS 4.1 και πέρα.

Το πρώτο προϊόν στο οποίο θα γίνει χρήση αυτής της άδειας θα είναι ο νέος επιταχυντής για την Amiga 500 ACA-500. Συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο αυτά Kickstarts σε μια flashrom στον επιταχυντή, ο χρήστης θα έχει την καλύτερη δυνατή συμβατότητα με το υπάρχον software, είτε αυτό τρέχει από κάποιο floppy είτε από κάποιον δίσκο (hard disk, CF card κλπ).

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη σελίδα της Hyperion Entertainment CVBA (Belgium) και της Individual Computers GmbH (Germany).