Η A-EON εξαγόρασε το Personal Paint

Στα χέρια της A-EON Technology πέρασε το Personal Paint από την Cloanto. Έπειτα από την τελευταία έκδοση 7.3 η οποία είναι διαθέσιμη για 68Κ και PPC native μέσα από το AmiStore, η A-EON Technology ανέλαβε πλήρως την ανάπτυξη του προγράμματος, και όλα τα δικαιώματα επάνω σε αυτό. Έτσι, έχει δικαίωμα για την κυκλοφορία και πώληση νέων εκδόσεων για 68K, PPC και για τα λειτουργικά συστήματα AmigaOS 3.x, AmigaOS 4.x, MorphOS και AROS. Η Cloanto κράτησε τα δικαιώματα ανάπτυξης και πώλησης του προγράμματος για συστήματα πέρα της Amiga.

Για όσους δεν γνωρίζουν το Personal Paint είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμού που μοιάζει σε πολλά σημεία με το DPaint. Υποστηρίζει AGA και RTG συστήματα και έχει την δυνατότητα εκμετάλλευσης της όλης της διαθέσιμης μνήμης. Την τελευταία έκδοση 7.3 έχει αναπτύξει ο Andy Broad, που φτιάχνει και το SketchBlock.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στην ανακοίνωση της A-EON Technology στην επίσημη ιστοσελίδα της. Την τελευταία έκδοση θα την βρείτε στο AmiStore, απ' όπου μπορείτε να το αγοράσετε.