Έτοιμο το AmigaOS 4.1 Final Edition για κυκλοφορία

Η Hyperion Entertainment ανακοίνωσε την διάθεση του AmigaOS 4.1 Final Edition στους μεταπωλητές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δεχτούν παραγγελίες άμεσα. Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη για AmigaOne X1000, AmigaOne XE, SE και μA1, AmigaOne 500/Sam460, Sam440, Pegasos 2 και Amiga 1200/3000/4000 εξοπλισμένες με PPC επιταχυντές.<--break->

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των μεταπωλητών στην σελίδα http://www.amigaos.net/content/4/where-buy.
Πληροφορίες για το νέο AmigaOS 4.1 Final Edition μπορείτε να βρείτε στην σελίδα http://www.amigaos.net/content/2/what%E2%80%99s-new.