Νέο UBoot για τις SAM 460 / AmigaOne 500

Η ACube κυκλοφόρησε ένα νέο UBoot για τις SAM 460 και φυσικά τις AmigaOne 500. Η νέα έκδοση 2015.a έχει βελτιώσεις σε διάφορα σημεία στην υποστήριξη του hardware και νέα χαρακτηριστικά.

<--break->Πιο συγκεκριμένα, στην νέα έκδοση έχουν γίνει τα παρακάτω:

 • νέο GUI στο οποίο έχει γίνει επανασχεδίαση με Amiga ύφος, το οποίο ενεργοποιείται από το μενού Menu->Video Options->Console->Silent
 • ενοποιημένη υποστήριξη των Sam 460ex και Sam 460cr
 • υποστήριξη των USB EHCI, το οποίο επιταχύνει την εκκίνηση από μια κάρτα SD
 • βελτιωμένη υποστήριξη συσκευών USB
 • αφαιρέθηκε το όριο των 2GB για τις USB συσκευές
 • βελτιωμένη συμβατότητα με νεότερες Radeon HD κάρτες γραφικών
 • προστέθηκε ένα νέο menu για την ρύθμιση της ακρίβειας στην εξομοίωση του x86 BIOS της κάρτας γραφικών. Στη περίπτωση που η κάρτα γραφικών παρουσιάζει κάποια προβλήματα εμφάνισης κατά την εκκίνηση, προσπαθήστε να αυξήσετε την ακρίβεια στην εξομοίωση.
 • νέες ρυθμίσεις επιτάχυνσης των DDR2: ανάγνωση, εγγραφή, ανάγνωση + εγγραφή, μέχρι και 5% αύξηση της ταχύτητας στην ανάγνωση και μέχρι 10% στην εγγραφή
 • ρυθμίσεις της επιτάχυνσης της DDR2 από νέα επιλογή στο menu
 • προστέθηκε υποστήριξη παλιών καρτών γραφικών με Permedia2, για ιστορικούς λόγους
 • προστέθηκε η εντολή ping
 • διορθώθηκε ένα bug στις ρυθμίσεις για την GPIO σειριακή πόρτα


Το update διατίθενται από το eshop της εταιρίας, το οποίο κοστίζει 9€ + ΦΠΑ, το οποίο έρχεται σε download μορφή.

Μια αναλυτική παρουσίαση θα βρείτε και στο blog του Epsilon.