Νέα εμφαρμογή εμφάνισης αρχείων πολλαπλών τύπων

Η A-Eon Technology Ltd ανακοίνωση την διάθεση ενός νέου προγράμματος, με το όνομα MultiViewer, το οποίο έρχεται να καλύψει τα κενά του παλιού καλού Multiview. Έχει την δυνατότητα εμφάνισης αρχείων διαφόρων τύπων, και φυσικά διαθέτει αρκετές νέες λειτουργίες. Θα διατίθενται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία για το Classic AmigaOS με το όνομα MultiViewer, ενώ για το AmigaOS 4.1 θα υπάρχει το MultiViewerNG. Την δημιουργία του νέου αυτό προγράμματος ανέλαβε ο Andy Broad, γνωστός και από άλλα προγράμματα που έχει δημιουργήσει, όπως το SketchBlock, ή έχει κάνει port όπως το Blender.

Το MultiViewer έχει την δυνατότητα να οδηγεί αρχεία για επεξεργασία στα αντίστοιχα προγράμματα, όπως το NotePad και το PersonalPaint. Επίσης, μπορεί να αλλάζει το μέγεθος φωτογραφιών ή εμφάνισής τους σε slideshow mode. Μια πληθώρα από εντολές ARexx θα δίνουν την δυνατότητα σε άλλα προγράμματα να συνδέονται με το MultiViewer, καθώς αυξάνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές του.

Το νέο αυτό πρόγραμμα θα διατίθενται αποκλειστικά από το AmiStore. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.