Νέο NetSurf για 68K Amiga με Classic AmigaOS

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του NetSurf 3.3 για Amiga 68K, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με κάρτα γραφικών (RTG). Αν δεν γνωρίζετε το NetSurf, είναι ένας μικρός και γρήγορος browser ο οποίος υποστηρίζει CSS αλλά όχι JavaScript. Η υποστήριξη της Javascript είναι υπό ανάπτυξη, αλλά ακόμα σε χαμηλό επίπεδο συμβατότητας.

Στην νέα έκδοση δεν συμπεριλαμβάνεται η έκδοση που υποστηρίζει το AGA, την οποία αναμένουμε να δούμε σε κάποια νεότερη κυκλοφορία. Αν και στις προηγούμενες εκδόσεις υπήρχε πρόβλημα με την εμφάνιση των Ελληνικών, λόγο γραμματοσειράς, σε αυτή την έκδοση λειτούργουν απευθείας χωρίς πρόβλημα.

Σε κάποιο UAE emulated σύστημα που μπορεί να έχετε, ο συγκεκριμένος browser είναι αρκετά γρήγορος. Σε κανονικές Classic Amiga αν δεν έχετε κάποιο γρήγορο επεξεργαστή, δυστυχώς θα σας παιδέψει αρκετά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτή την έκδοση:

  • σε αυτή την έκδοση δεν χρησιμοποιείται η ixemul και έτσι χρησιμοποιεί 5MB λιγότερη μνήμη.
  • δεν απαιτούνται πρόσθετες libraries
  • μερικές σελίδες φορτώνουν ταχύτερα
  • διορθώθηκε το πρόβλημα της χρήσης 100% της CPU
  • βελτιώθηκε του youtube autoplay

Την νέα έκδοση καθώς και τις παλαιότερες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του προγραμματιστή που κάνει το port.