Νέο NetSurf 3.6 για 68K Amiga

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του NetSurf 3.6, της έκδοσης που βασίζεται στο SDL. Η συγκεκριμένη έκδοση του NetSurf για τις 68K Amiga αναπτύσσεται από τον Artur Jarosik. Σε αντίθεση με την έκδοση του του Chris Young, η συγκεκριμένη δεν υποστηρίζει tabs, αλλά είναι πιο σταθερή και πιο ώριμη. Ο NetSurf είναι ένας ελαφρύς browser ο οποίος δεν έχει πολλές απαιτήσεις από hardware.

Υποστηρίζει CSS v2.1 αλλά η υποστήριξη Javascript είναι ακόμα σε πρώιμη φάση και φυσικά δεν είναι πλήρης. Sites τα οποία απαιτούν εκτενής χρήση javascript, όπως είναι αυτά των social networks ή mail clients, δεν θα δουλέψουν σωστά.

Στην νέα αυτή έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές:

  • βελτιώθηκε η αναπαραγωγή video από το YouTube
  • προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης μετατροπής video σε mpeg 1. Διαβάστε το ReadMe αρχείο που περιλαμβάνεται στο πακέτο για τον τρόπο χρήσης του
  • αντικαταστάθηκε το wget με εσωτερικό πρόγραμμα διαχείρισης των downloads
  • διορθώθηκε η λειτουργία του κουμπιού 'get current content'

Το NetSurf προτείνεται να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο UAE emulated σύστημα που μπορεί να έχετε, όπου είναι αρκετά γρήγορος και πραγματικά χρήσιμος. Σε κανονικές Classic Amiga αν δεν έχετε κάποιο γρήγορο επεξεργαστή, δυστυχώς θα σας παιδέψει αρκετά.

Την νέα έκδοση καθώς και τις παλαιότερες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του προγραμματιστή που κάνει το port.