Νέα έκδοση του NetSurf για 68K Amiga βασισμένο στο SDL

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του NetSurf, της έκδοσης που βασίζεται στο SDL, το οποίο βασίζεται στην έκδοση 3.5. Η συγκεκριμένη έκδοση του NetSurf για τις 68K Amiga αναπτύσεται από τον Artur Jarosik. Σε αντίθεση με την έκδοση του του Chris Young, η συγκεκριμένη δεν υποστηρίζει tabs, αλλά είναι πιο σταθερή και πιο ώριμη. Ο NetSurf είναι ένας ελαφρύς browser ο οποίος δεν έχει πολλές απαιτήσεις από hardware.

Υποστηρίζει CSS v2.1 αλλά η υποστήριξη Javascript είναι ακόμα σε πρώιμη φάση και φυσικά δεν είναι πλήρης. Sites τα οποία απαιτούν εκτενής χρήση javascript, όπως είναι αυτά των social networks ή mail clients, δεν θα δουλέψουν σωστά.

Στην νέα αυτή έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές:

  • Οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούν πια το MUI
  • Ενοποιήθηκαν οι bitmap γραμματοσειρές. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις μη TTF γραμματοσειρές από τις ρυθμίσεις.
  • Διατίθενται ξεχωριστή έκδοση που δεν χρησιμοποιεί FPU
  • ανανεώθηκαν οι βιβλιοθήκες libpng 1.6.21; libcurl 7.48.0; libssl 1.0.1s
  • προστέθηκε ο φάκελος downloads ο οποίος έλειπε

Το NetSurf προτείνεται να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο UAE emulated σύστημα που μπορεί να έχετε, όπου είναι αρκετά γρήγορος και πραγματικά χρήσιμος. Σε κανονικές Classic Amiga αν δεν έχετε κάποιο γρήγορο επεξεργαστή, δυστυχώς θα σας παιδέψει αρκετά.

Την νέα έκδοση καθώς και τις παλαιότερες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του προγραμματιστή που κάνει το port.