Νέα έκδοση του ADFBlitzer

Επειδή συνέχεια υπάρχει κάτι καινούργιο στον χώρο της Classic Amiga… Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες (27 Νοεμβρίου) η νέα έκδοση 3.0 του υπέροχου και σούπερ-χρήσιμου εργαλείου ADFBlitzer, που είναι το καλύτερο - ίσως - πρόγραμμα εγγραφής αρχείων ADF σε δισκέττες και μεταφοράς δισκεττών σε αρχεία ΑDF!

Διαθέτει νέο και ανανεωμένο κώδικα, βελτιωμένο interface, νέες ρουτίνες εγγραφής και ανάγνωσης, λειτουργία σε Amiga με 1MB RAM, λωρίδα προόδου εργασίας (!!!) και άλλα πολλά!

Ο αγαπητός Rob Cranley διέθεσε τη νέα έκδοση του ADFBlitzer στο Aminet!