Διαθέσιμο και πάλι το AmigaOS 3.1

Όσοι θέλατε να αγοράσετε το AmigaOS 3.1 διότι οι παλιές σας δισκέτες παρουσιάζουν προβλήματα, θα χαρείτε να μάθετε ότι το AmigaOS 3.1 είναι και πάλι διαθέσιμο για αγορά. Η Cloanto, η εταιρεία που παράγει το Amiga Forever, κυκλοφόρησε και πάλι το AmigaOS 3.1 και μάλιστα σε δύο εκδόσεις. Η μία είναι ένα πακέτο έξι δισκετών, με όλα τα αναγκαία εργαλεία, και η δεύτερη έκδοση έρχεται σε μία Compact Flash των 4GB, με προεγκατεστημένα όλα τα αρχεία.

Η έκδοση των έξι δισκετών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Workbench 3.1
 • Extras 3.1
 • Fonts
 • Locale 3.1
 • Storage 3.1
 • Install 3.1

Το καλό όμως είναι ότι η Cloanto δεν έμεινε εκεί, αλλά ανανέωσε και κάποια προγράμματα σε σχέση με τις εκδόσεις που είχε κυκλοφορήσει η Commodore. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ανανεώθηκε η εντολή C/Version  για να είναι συμβατή με το Y2K πρόβλημα
 • Προστέθηκε η Libs/workbench.library για την A-4000T με 3.1 ROMs και 3.X ROMs
 • Ανανεώθηκε το S/Startup-Sequence για 3.X ROMs
 • Ανανεώθηκε ο Installer στην έκδοση 44.10 και το FastFileSystem στην έκδοση 45.9, με υποστήριξη μεγάλων δίσκων
 • Ο Installer είναι πια μέρος του εγκατεστημένου συστήματος και θα το βρείτε στον φάκελο Utilities

Τις νέες αυτές εκδόσεις θα τις βρείτε στα online καταστήματα όπως το AmigaKit (δισκέτες, Compact Flash), την Vesalia (δισκέτες, Compact Flash) και το AmigaStore.eu (δισκέτες, Compact Flash). Το κόστος για την Compact Flash είναι περίπου 19€ ενώ για το πακέτο με τις έξι δισκέτες περίπου 16€.