Νέο AISS 4.22

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του Amiga Image Storage System (AISS), η 4.22, φυσικά από τον Martin 'Mason' Merz. Το AISS είναι ένα πακέτο εικονιδίων για μπάρες εργασιών σε προγράμματα τα οποία τα χρησιμοποιούν για αναπαράσταση εργασιών. Έχουν σχεδιαστεί όσο πιο κοντά στα πραγματικά αντικείμενα που αναπαριστούν, αλλά με μια πιο illustration σχεδίαση, ώστε να μεταφέρουν την αναγκαία πληροφορία στο μικρό τους μέγεθος.

Είναι σχεδιασμένα ως PNG εικόνες με 32bit βάθος, από τα οποία τα 24bit είναι για την εικόνα και τα υπόλοιπα 8bit για τις διαφάνειες. Από την 4.1 έκδοση του AmigaOS, το AISS πακέτο συμπεριλαμβάνεται στο CD και βρίσκεται στα πρόσθετα πακέτα εγκατάστασης. Αποθηκεύονται στον δίσκο κάτω από τον φάκελο Sys:Prefs/Presets/tbimages/ και πολλές φορές τα προγράμματα τα αναζητούν ως tbimages: .

Σας προτείνω να τα εγκαταστήσετε στο σύστημά σας, καθώς αναδεικνύουν κάθε πρόγραμμα που τα χρησιμοποιεί. Την τελευταία έκδοση μπορείτε να την κατεβάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Martin 'Mason' Merz και να την εγκαταστήσετε. Μπορείτε να τα βρείτε και στο OS4Depot.