Διαθέσιμο Clockport Expander από το AmigaKit

Το AmigaKit διαθέτει για αγορά τα Clockport Expanders του Matthias Muench. Το Clockport Expander είναι μια πλακέτα η οποία συνδέεται στο clockport της Amiga 1200 σας, δίνοντας τέσσερα νέα clockports και την δυνατότητα να συνδέσετε περισσότερες συσκευές στο μηχάνημά σας.

Αρχικά η Commodore είχε δημιουργήσει αυτή την θύρα για την σύνδεση πλακέτας ρολογιού. Πολλοί όμως κατασκευαστές hardware διαπίστωσαν πως παρέχει περισσότερες δυνατότητας, και έτσι εμφανίστηκε hardware το οποίο συνδέεται στην clockport, κυρίως κάρτες ήχουν όπως η νεότερη Prisma Megamix, και κάρτες USB.

Αν λοιπόν έχετε περισσότερες από μία τέτοιες κάρτες και θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε στο ίδιο μηχάνημα, τότε το Clockpοrt Expander είναι ή λύση στο πρόβλημα σύνδεσης. Συνδέεται πάρα πολύ εύκολα στην Amiga 1200 σας, αρκεί η clockport να βρίσκεται στα δεξιά, πιο κοντά δηλαδή προς το drive. Δυστυχώς μόνο αυτές  οι motherboards έχουν λειτουργικό clockport, καθώς υπήρξαν και κάποια revisions που έχουν το clockport στα αριστερά.

Το Clockpοrt Expander μπορείτε να το αγοράσετε από το site της AmigaKit για 28.69€. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και το site του Matthias Muench.