Δωρεά 2000€ σε MorphOS Developer

O χρήστης του MorphOS William "Fraggle" Morris δώρησε 2000€ για την ταχύτερη ανάπτυξη των drivers για τις κάρτες γραφικών ATI Radeon R300. Αποτέλεσμα ήταν ο προγραμματιστής Mark "bigfoot" Olsen να ανακοινώσει τα σχέδιά του για επιτάχυνση των εν λόγω drivers.

Οι συγκεκριμένες κάρτες γραφικών βρίσκονται στα περισσότερα μοντέλα Mac Powerbook και έτσι η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων drivers είναι μεγάλη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο MorphZone.