Η Rebol γίνεται Open Source

Ο Carl Sassenrath, εμπνευστής και developer της γλώσσας προγραμματισμού Rebol ανακοίνωσε ότι η Rebol γίνεται ποια Open Source, μετά από την απαίτηση πολλών χρηστών της εν λόγω γλώσσας.

Πριν από ένα μήνα ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί πια να συνεχίσει την ανάπτυξη της Rebol για διάφορους λόγους, όπως για τον ελάχιστο χρόνο που έχει πια διαθέσιμο, λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Στην ανακοίνωσή του αυτή είχε ζητήσει από την κοινότητα που χρησιμοποιούν την Rebol να του που τι θα προτιμούσαν για το μέλλον της. Ούτε λίγο, ούτε πολύ μάζεψε 261 σχόλια, όπου τα περισσότερα του πρότειναν να προχωρήσει στο άνοιγμα του κώδικα.

Κι έτσι έκανε, με μια νέα ανακοίνωση λίγες μέρες πριν. Η Rebol είναι πια Open Source project, με τον κώδικα να διέπεται από την άδεια χρήσεως GPL 2. Ο ίδιος ο Carl Sassenrath θα κρατήσει ένα ρόλο συμβουλευτικό, ενώ μια ομάδα, μάλλον τριών προγραμματιστών, θα είναι υπεύθυνη για ότι νέο υλοποιείται, την αποσφαλμάτωση, δοκιμή και τελικά ενσωμάτωση στην κύρια έκδοση της γλώσσας.

Αυτό που ζητάει σαν αντάλλαγμα είναι η πλήρης κατανόηση των αρχών της Rebol από όσους επιθυμούν την ανάπτυξή της ή να επηρεάσουν την πορεία της με οποιοδήποτε τρόπο. Και οι αρχές της Rebol είναι να παραμείνει μια άκρως φιλική γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν στόχο να βοηθάει τον προγραμματιστή να αναπτύσει εύκολα κώδικα, καταναλώνωντας τον λιγότερο δυνατόν χρόνο.