Ο Petro Tyschtschenko στο AmigaFuture.de

Το AmigaFuture.de φιλοξενεί τον Petro Tyschtschenko με μια συνέντευξη όπου μιλάει για τις τελευταίες Amiga 1200 Magic Pack που βρέθηκαν στην Ινδία και τις διέθεσε σε διάφορους αγοραστές που βρήκε μέσω του Facebook. Ακόμα, μιλάει και για ένα βιβλίο που σύντομα θα είναι διαθέσιμο, μόλις βρεθεί ο εκδότης, και στο οποίο αναφέρεται στην περίοδο 1982 - 2001.

Ολόκληρη την συνέντευξη θα την βρείτε στο site του AmigaFuture στα Αγγλικά.