Νέο AmiKit v8.5, με περισσότερα παιχνίδια

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του AmiKit v8.5, στην οποία έχουν γίνει αρκετές προσθήκες και βελτιώσεις. Με βάση το feedback σε ερωτηματολόγιο που είχε βγάλει online ο δημιουργός του, προστέθηκαν περισσότερα παιχνίδια στο πακέτο. Επίσης, προστέθηκαν ψηφοποιημένα manuals του Directory Opus 5 τα οποία είναι σε μορφή PDF και στα Αγγλικά.

Το Amikit είναι ίσως το πληρέστερο πακέτο με το AmigaOS 3.x και πάνω από 350 από τα καλύτερα προγράμματα προεγκατεστημένα και έτοιμα να τα τρέξετε στον υπολογιστή σας με την χρήση προσομοιωτή UAE.

Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι εξής:

  • Ανανεώθηκε το NetSurf σε μία έκδοση στην οποία υπάρχει και υποστήριξη για javascript
  • Ανανεώθηκε το MUI 4 και κάποιες classes του στις τελευταίες εκδόσεις.
  • Ανανεώθηκε το WHDLoad και το ScummVM
  • Προστέθηκαν τα παιχνίδια Flight of the Amazon Queen και Beneath a Steel Sky για το ScummVM
  • Ανανεώθηκαν βιβλιοθήκες του συστήματος όπως η IconLib.
  • Ανανεώθηκε το πακέτο με τα εικονίδια AISS
  • Ανανεώθηκε το EvenMore στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση

Την τελευταία έκδοση 8.5 μπορείτε να την αποκτήσετε μέσω download εντελώς δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα του AmiKit. Αν το χρησιμοποιείτε ήδη, μπορείτε να κάνετε την αναβάθμιση μέσω του AmiKit Live Update, το οποίο λογικά θα σας ενημερώσει αυτόματα.