Νέες Roms από την Cloanto

Η Cloanto δημιούργησε μια σειρά νέων, εξελιγμένων ROMS για τα κλασσικά μοντέλα Amiga, τις 3.x. Οι τελευταίες roms που είχαν κυκλοφορήσει από την Commodore ήταν αυτές που υπήρχαν στο CD32 με έκδοση 3.1 το 1993. Οι ROMS αυτές είναι νόμιμες, καθώς η Cloanto έχει τα δικαιώματα των ROMS και του Workbench. Έτσι η Cloanto έδωσε την δυνατότητα σε διάφορους μεταπωλητές να δημιουργήσου chips με το λογισμικό των 3.x ROMS και να τις διαθέσουν στο κοινό. Για μείωση του κόστους δεν χρησιμοποιήθηκαν κανονικές ROMS αλλά οι επαναπρογραμματιζόμενες PROMS και EPROMS.

Οι νέες 3.x ROMS (v.45.061) από την Cloanto διαθέτουν νεώτερες εκδόσει του λογισμικού, με πολλές διορθώσεις σε bugs. Μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι εξής:

  • Έχουν προστεθεί όλα τα patches που έγιναν από την ESCOM και την Gateway. Έτσι δεν χρειάζεται το SetPatch και δεν είναι αναγκαίο το αρχικό reboot
  • Αναβαθμίστηκαν τα scsi.device και exec.library με τις διορθώσεις που είχαν κάνει οι Alexander Benedictov, Chris Hodges, Heinz Wrobel και Toni Wilen
  • Προστέθηκαν στο expansion.library οι διορθώσεις του Jeff Weeks
  • Προστέθηκαν στο FastFileSystem οι διορθώσεις του Etienne Vogt
  • Προστέθηκαν στο mathieeesingbas.library οι διορθώσεις του Harry "Piru" Sintonen

Για να διατεθεί περισσότερος χώρος στις ROMS αφαιρέθηκε από αυτές το workbench.library, κάτι που μπορεί να φορτωθεί από τον δίσκο. Η έκδοση του Workbech 3.1 που διαθέτει η Cloanto είναι έτοιμη να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή, αλλά και τα AmigaOS 3.5 και 3.9 έτσι κι αλλιώς έχουν μια ξεχωριστεί workbench.library την οποία και φορτώνουν από τον δίσκο.

Οι νέες αυτές ROMS διατίθενται ήδη από κάποιους μεταπωλητές, όπως η Vesalia, η Amedia και το AmigaStore. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site της Cloanto.