Νέα icons για το ClassicWB 3.9 του Bloodwych

Στο aminet είναι διαθέσιμο ένα πακέτο εικονιδίων MagicWB τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τα εικονίδια του ClassicWB 3.9 του Bloodwych. Δημιουργός του πακέτου είναι ο Μάριος (mfilos) Φίλος, ο οποίος συνέλλεξε τα εικονίδια από άλλα πακέτα που βρίσκονται στο Aminet, και όπου χρειαζόταν δημιούργησε τα δικά του.  Σκοπός του πακέτου είναι να δώσει μια επιτάχυνση στο OS3.9,2 το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα όταν τρέχει σε αναλύσεις με 8 χρώματα αντί των 16 χρωμάτων, και κυρίως σε συστήματα με ECS, όπως μια Amiga 600 ή μια Amiga 500+.

Έτσι, όλα τα εικονίδια χρησιμοποιούν 8 χρώματα, βασισμένα στην παλέττα του MagicWB ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά πολύ καλό.

Εκτός από τα εικονίδια, στο πακέτο θα βρείτε και τα εξής:

  • Διάφορα Brushes για χρήση με την μπάρα εργαλείων Toolmanager
  • Διάφορα εικονίδια άλλων προγραμμάτων που μπορεί να χρησιμοποιείτε
  • Μια τροποποιημένη παλλέτα MagicWB 8 χρωμάτων για χρήση με το FullPalette

Το πλήρες πακέτο με τα εικονίδια μπορείτε να το κατεβάσετε από το aminet.