Νέο Icaros 2.2.6

Κυκλοφόρησε η έκδοση 2.2.6 του Icaros. Φυσικά, όπως με κάθε νέα έκδοση, διορθώσεις και προσθήκες νέου λογισμικού έχουν γίνει, καθώς ωριμάζει ίσως η καλύτερη AROS διανομή. Περιλαμβάνει έναν νέο driver για το VMware ο οποίος δίνει την δυνατότητα χρήσης υψηλών αναλύσεων. Επίσης έχει γίνει και ανανέωση στην muimaster.library σε νεότερη έκδοση.

Ποιο αναλυτικά οι αλλαγές που έχουν γίνει από την προηγούμενη έκδοση:

 • προστέθηκε το DCRaw 9.28 στο C:
 • αφαιρέθηκε ο παλιός (και λάθος) 'dcdraw' φάκελος από τα Extras
 • ανανεώθηκε το InstallerLG για i386 στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση
 • ανανεώθηκε το LibPNG στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση
 • ανανεώθηκε το MCC_NList στην v1.25 για i386 και M68K
 • προστέθηκε υποστήριξη της MUI4 ESC-A μεθόδου για εισαγωγή εικόνων
 • ανανεώθηκε το muimaster.library
 • ανανεώθηκε το rapagui στο Libs/Hollywood
 • διορθώθηκε το Icon Editor, το οποίο τώρα χρησιμοποιεί κουμπιά με εικόνες, αντί μόνο κειμένου
 • ανανεώθηκε το AmiCloud στην v2.0-final
 • ανανεώθηκε το webptools στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση
 • συμπεριλαμβάνονται ακόμα οι webptools βιβλιοθήκες ανάπτυξης
 • ανανεώθηκε το VIM στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση
 • ανανεώθηκε το vic να δείχνει τα αποτελέσματα σε παράθυρο
 • προστέθηκε στο Magellan μια επιλογή να εμφανίζει την έκδοση του Icaros
 • μετονομάστηκε η επιλογή 'About' στο Magellan σε 'About AROS'
 • ανανεώθηκε το vmware svga hidd να χρησιμοποιεί FHD, 4K και 1440p αναλύσεις
 • ανανεώθηκε το AROS kernel
 • προστέθηκε το EasyRPG Player στα Extras/Emu
 • προστέθηκε το παιχνίδι 'The Kidnapping of Princess Pri'
 • προστέθηκε το παιχνίδι 'Grimps: Squeaking of the Dead'
 • προστέθηκε ένα launcher script για το EasyRPG Player στον ίδιο φάκελο
 • ανανεώθηκε το AmiCast Player στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση
 • προστέθηκε ένα Hex2 calculator στα Extras/Applications
 • προστέθηκε ένα def_Script.info για τα scripts
 • προστέθηκε ένα γενικό script εικονίδιο στα user-executable scripts στο S:
 • προστέθηκε ένα debug mode: τώρα μπορεί να γίνει εύκολα η καταγραφή προβλημάτων
 • προστέθηκε ένα debugmode script στο S:
 • προστέθηκε η επιλογή "Create debug log" στο μενού του Icaros στο Magellan
 • άλλαξαν οι ρυθμίσεις του snoopy.prefs στο Envarc: ώστε να καταγράφει τα πάντα
 • προστέθηκε το ZupaPlayer στα Extras/Multimedia
 • προστέθηκαν οι αναλύσεις 1366x768 και 1920x1080 στις επιλογές του VESA grub
 • ανανεώθηκε το Icaros manual ώστε να συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές
 • διορθώθηκε μια λανθασμένη αναφορά στο "Create Installation Pendrive" script

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Icaros, αλλά και στο Patreon, απ' όπου μπορείτε να υποστηρίξετε τον δημιουργό του ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσει το Icaros.