Νέο AmiSSL 4.5

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του AmiSSL, η 4.5, στην οποία έχουν γίνει βελτιώσεις στην λειτουργία του και κυρίως στην υποστήριξη επεξεργαστών 68060 που δεν περιλαμβάνουν FPU. Το AmiSSL είναι ένα βασικό λογισμικό, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στις συνδέσεις μας με τα διάφορα sites, τουλάχιστον για τους browsers και τις εφαρμογές εκείνες που το χρησιμοποιούν.

Ποιο αναλυτικά, οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι:

  • Αφαιρέθηκε η χρήση FPU στους 68060 επεξεργαστές, δίνοντας την δυνατότητα στους 68LC060 και 68EC060 να επωφεληθούν από τις αλλαγές που έγιναν στην έκδοση 4.4, χωρίς να καταρρέει η εφαρμογή.
  • Διορθώθηκε διάφορα memory leaks, και κυρίως σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολλαπλές εργασίες.
  • Έχουν αφαιρεθεί από όλα τα εκτελέσιμα αρχεία σύμβολα αποσφαλμάτωσης, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο χρόνος φορτώματος.
  • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στην εγκατάσταση στο MorphOS (#43).
  • Ανανεώθηκε και βελτιώθηκε ο κώδικα στο https παράδειγμα.
  • Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις.

Η νέα αυτή έκδοση είναι διαθέσιμη στο Aminet, από όπου μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν.