Νέο bounty για την μεταφορά της Java στο AmigaOS 4

Ένα νέο bounty δημιουργήθηκε για να ενισχύσει μια ακόμα προσπάθεια μεταφοράς της Java στην Amiga, και πιο συγκεκριμένα στο AmigaOS 4. Με την υποστήριξη της Java μια πληθώρα από έτοιμο λογισμικό θα μπορεί να τρέχει στο AmigaOS 4 χωρίς τροποποιήσεις.

Εκτός από τις διάφορες εφαρμογές, θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε libraries τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπάρχουσες εφαρμογές με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων τους.

Σχεδιάζονται να υπάρξουν 3 στάδια κατά την ανάπτυξη της JAmiga. Το συγκεκριμένο bounty αφορά το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο θα καλυφθούν οι βασικές λειτουργίες της υλοποίησης της Java. Στα υπόλοιπα δύο στάδια θα υλοποιηθούν περισσότερα πράγματα, όπως κάποιο GUI και δυνατότητες γραφικών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σελίδα του bounty.