Νέο bounty για το Odyssey Web Browser

Έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια ομαδικής χρηματοδότησης μέσω δωρεών, ώστε να ανοίξει ο κώδικας του Odyssey Web Browser για τις εκδόσεις του σε AmigaOS 4 και AROS. Αν αυτή ολοκληρωθεί, τότε ο δημιουργός του Fabien Coeurjoly θα διαθέσει το πηγαίο κώδικα της τελευταίας έκδοσης του browser, και μεταξύ άλλων της μηχανής αναπαραγωγής HTML5 Video, του MUI περιβάλλοντος, ακόμα και μεταγενέστερες εκδόσεις τους.

Καλό είναι όλοι να συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση του ποσού, ώστε να ωφεληθούν όλοι από την χρήση ενός τόσο αξιόλογου προγράμματος, και ο δημιουργός του να ανταμειφθεί για τον πολύχρονο κόπο του. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επίσημο site του bounty, απ' όπου μπορείτε να καταθέσετε τον οβολό σας.