Νέα έκδοση του Afa OS μετά από πολύ καιρό

Χρειάστηκαν περίπου 7 χρόνια για να κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του Afa OS, αλλά άξιζε η αναμονή. Στην νέα έκδοση 4.8 έχουν γίνει διορθώσεις και βελτιώσεις ώστε να είναι πιο σταθερό, και επίσης περιέχονται 22 skins για τα παράθυρα, σχεδιασμένα όλα από τον Ken Lester.

Το Afa OS είναι ένα πακέτο από patches για το AmigaOS 3.1 και πάνω, του οποίου ο κώδικας προέρχεται από το AROS. Έτσι προέκυψε και το όνομά του, διότι ο πλήρης τίτλος του είναι AROS for Amiga OS. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε περίπου το 2005 από τον Bernd Roesch, και στόχος του project είναι να φέρει μοντέρνα χαρακτηριστικά στο παλιό AmigaOS 3.x.

Μερικές από τις δυνατότητες του Afa OS είναι:

  • Χρήση TTF με antialising
  • Δυνατότητα χρήσης PNG icons με διπλή εμφάνιση κατάστασης
  • Εμφάνιση skins στα παράθυρα
  • Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των τίτλων των παραθύρων

Μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτή την έκδοση:

  • Το icon_lib.exe χρησιμοποιεί πια μια προσωρινή μνήμη για την αποφυγή προβλημάτων κατά την εμφάνιση εικονιδίων ως NewIcons
  • Απενεργοποιήθηκε η αποθήκευση του Font cache στο diskfont_lib.exe ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με δίσκους που έχουν προστασία εγγραφής
  • Στο graphics_lib.exe διορθώθηκε ένα πρόβλημα με την RecFill λειτουργία, το οποίο εμφανιζόταν όταν αυτή χρησιμοποιούνταν στο περίγραμμα κάποιου παραθύρου
  • Η μέγιστη τιμή μεγέθους που μπορούν τα εικονίδια να πάρουν είναι 256
  • Προστέθηκε η παράμετρος OPTIMAL στο Afa_OS_Loader, με την οποία κατά την έναρξη ορίζεται η ιδανική σειρά φόρτωσης των Afa_OS_Libs.

Για να χρησιμοποιήσετε το Afa OS καλό θα ήταν να έχετε μια γρήγορη Amiga και μια κάρτα γραφικών, ώστε να αναδειχθούν όλες οι δυνατότητές του. Μια γεύση του Afa OS μπορείτε να πάρετε χρησιμοποιώντας το AmiKit.

Περισσότερες πληροφορίες για την νέα έκδοση θα βρείτε εδώ, ενώ για το πρόγραμμα στην επίσημη σελίδα του. Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ.