Νέο AmigaAmp 3.26 για OS4 και OS3

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του AmigaAmp, η 3.26, στην οποία έχουν γίνει διορθώσεις. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga το οποίο σε κάθε νέα έκδοση γίνεται ακόμα καλύτερο. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα.<--break->

Στην νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω διορθώσεις και βελτιώσεις:

  • Διορθώθηκε ο υπολογισμός του μήκους του MP3 αρχείου, ειδικά στα VBR αρχεία, για την 68k έκδοση
  • Διορθώθηκε η διαχείριση εξωτερικών μηχανών decoding στην 68k έκδοση
  • Προστέθηκαν μερικά νέα εναλλακτικά εικονίδια, που δημιουργήθηκαν από τον Hexaae για την 68k έκδοση
  • Βελτιώθηκε η αναγνώριση του MP3 header
  • Το παράθυρων πληροφοριών δείχνει τώρα την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή (68k ή PPC)
  • Διορθώθηκαν προβλήματα που εμφανίστηκαν από την προηγούμενη έκδοση 3.25

Το AmigaAmp 3.26 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του για AmigaOS 3 και 4, όπου θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.