Μετάφραση του AROS πλήρως στα Ελληνικά

Ξεκίνησε η μετάφραση του AROS στα Ελληνικά, αλλά υπάρχει ανάγκη και για περισσότερα άτομα για την σύντομη ολοκλήρωσή του. Το project οργανώνεται μέσα από το Amiga Translation Team όπου θα αναρτώνται όλες οι πληροφορίες για το project αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις μεταφράσεις. Σε αυτό το site μπορείτε να συμμετάσχετε με σχόλια, καθώς υπάρχει η υποδομή σε κάθε μετάφραση να ανοίγετε αναφορές προβλημάτων τις οποίες ο μεταφραστής ή η ομάδα μετάφρασης μπορεί να παρακολουθεί και να λαμβάνει υπόψιν της. Επίσης, μία αναφορά μπορεί να συζητηθεί μεταξύ των χρηστών ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή μετάφραση.

Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί την συμμετοχή στην ομάδα μετάφρασης, μπορείτε να στείλετε ένα email στο (walkero at yahoo dot com). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Amiga Translation Team και συγκεκριμένα εδώ.

Ας κάνουμε και αυτό το λειτουργικό να μιλάει στην γλώσσα μας.