Νέο AmigaAmp 3.16 για AmigaOS 4 συστήματα

Μια νέα έκδοση για το AmigaAmp κυκλοφόρησε, ενός από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους media players. Το AmigaAmp είναι ένα από τα παλιότερα προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων ήχου στην Amiga. Η εμφάνισή του έχει βασιστεί στην εμφάνιση των πρώτων εκδόσεων του WinAmp, κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Στην νέα έκδοση 3.16 έχουν γίνει διάφορες προσθήκες λειτουργιών και διορθώσεις προβλημάτων.

Η σειρά του AmigaAmp 3.x τρέχει μόνο σε AmigaOS 4, ενώ για το AmigaOS3.x και MorphOS πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εκδόσεις 2.x.

Στην τελευταία έκδοσή του έχουν γίνει οι εξής αλλαγές και διορθώσεις:

 • Διορθώθηκε η απόρριψη μη υποστηριζόμενων AAC streams
 • Διορθώθηκε η απόρριψη χαλασμένων αρχείων MP3 τα οποία περιέχουν HTML κώδικα αντί για δεδομένα ήχου
 • Reaction: Προστέθηκε κουμπί σίγασης (Mute) και διορθώθηκε το menu
 • Διορθώθηκε η επανέναρξη της εκτέλεσης του ήχου όταν επιλεγεί το Play από το menu
 • Διορθώθηκε ο τίτλος της οθόνης όταν επιλεγούν τα παράθυρα main, equalizer και playlist
 • Προστέθηκαν Prev/Next επιλογές στο menu
 • Δυναμική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των επιλογών Prev/Next στο menu
 • Προστέθηκε equalizer στο Reaction
 • Βελτιώθηκε η χρήση της λίστας τραγουδιών μόνο με το πληκτρολόγιο
 • Διορθώθηκε η υποστήριξη UTF8 κειμένων που υπάρχουν στο shoutcast header
 • Υλοποιήθηκε μια λειτουργία υποστήριξης ID3v2 ετικετών τα οποία είναι μαρκαρισμένα ως ISO-8859-1 αλλά είναι ISO-8859-5 ή παρόμοιο.
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρχε με πολύ μεγάλα κείμενα στις ετικέτες και στην ρουτίνα ανάγνωσής τους
 • Διορθώθηκε η υποστήριξη UTF8 σε αρχεία OGG
 • Διορθώθηκε η ανάγνωση M3U αρχείων τα οποία δηλώνουν ως stream length (=-1)
 • Διορθώθηκε η απόδοση είδους μουσικής σε shoutcast streams που δεν την δηλώνουν ολόκληρη, αλλά ένα μέρος αυτής

Την τελευταία έκδοση μπορείτε να την κατεβάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του AmigaAmp. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το AmiUpdate θα το βρείτε εκεί για αυτόματη αναβάθμιση.