Ανανεωμένο AmigaAmp 3.17 για 68Κ Amiga

Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του AmigaAmp για 68K Amiga, το οποίο είναι η πρώτη μεταφορά των 3.x εκδόσεων για τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Θυμίζουμε ότι η σειρά 3.x του προγράμματος απευθυνόταν μόνο σε OS4/PPC μηχανήματα. Με αυτή την έκδοση ανατρέπεται αυτή η κατάσταση, στην οποία έχουν μεταφερθεί πολλές λειτουργίες, αλλά όχι όλες, που έχουν γίνει για τους PPC επεξεργαστές. Επίσης έχουν μεταφερθεί όλες οι διορθώσεις σε προβλήματα.

Πέρα από όλα αυτά όμως, η νέα έκδοση δίνει την δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3, M4A, OGG και FLAC, αν φυσικά τα υποστηρίζει κάποια κάρτα ήχου, μέσω του MHI. Αυτό παραπέμπει αυτομάτως στην κυκλοφορία της νέας Prisma Megamix, η οποία είναι η μόνη κάρτα που υποστηρίζει την αποκωδικοποίηση αυτών των format ήχου.

Το AmigaAmp 3.17 μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του.