Νέο AmiKit X 10.5.2

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του AmiKit X 10.5.2 με αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Έτσι έχει γίνει η πιο σταθερή έκδοση σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Επίσης, υποστηρίζει και την τελευταία έκδοση του AmigaOS 3.1.4. Φυσικά, θα πρέπει να το έχετε αγοράσει και να έχετε στην κατοχή σας τα αναγκαία αρχεία από την ηλεκτρονική έκδοση.

Το Amikit είναι ίσως το πληρέστερο πακέτο με το AmigaOS 3.x και πάνω από 350 από τα καλύτερα προγράμματα προεγκατεστημένα και έτοιμα να τα τρέξετε στον υπολογιστή σας με την χρήση του προσομοιωτή WinUAE.

Μερικές από τις αλλαγές της νέας έκδοσης:

 • Διόρθωση: το HALT3 πάγωμα και τα Recoverable alerts κατά την επανεκκίνηση (σε συστήματα βασισμένα στο Amiga Forever ή στο AmigaOS 3.9 με το BB2) έχουν πια εξαφανιστεί. Μετά το updtae κάντε shut down και restart το AmiKit.
 • Διόρθωση: to HDToolBox λειτουργεί με το AmigaOS 3.1.4
 • Διόρθωση: Εάν αλλάξετε στο παλιό MUI 3.8 (μέσω του MorpheuZ), οι εικόνες εμφανίζονται σωστά τώρα.
 • Διόρθωση: Το RAWBInfo δεν ήταν ενεργό στα συστήματα με OS3.9 και με το Boing Bag 2.
 • AMIKIT: Βελτιστοποιήθηκε τα Startup-Sequences για όλες τις εκδόσεις, καθιστώντας το AmiKit ακόμα πιο σταθερό.
 • AMIKIT: Το MorpheuZ 10.5.2 τώρα διαχειρίζεται τα AmigaOS 3.9 patches καλύτερα. Βελτιστοποιήθηκε ακόμα και το Startup Control.
 • AMIKIT: Νέο LiveUpdate 1.7 από τον Daniel Westerberg
 • AMIKIT: AmiKitReset 1.2
 • AMIKIT: Διάφορες μικρές βελτιώσεις εδώ κι εκεί.
 • Ανανεώθηκε: το IconLib 46.4.506 από τον P.Keunecke http://aminet.net/package/util/libs/IconLib_46.4
 • Ανανεώθηκε: το MathLibsUAE 45.881 r14 από τον P.Keunecke http://aminet.net/package/util/libs/MathLibsUAE
 • Αφαιρέθηκε: το HTMLview.mcc από το MUI 3.8 διότι έληγε η beta έκδοση
 • Προαιρετικό: ανανεώστε την εγκατάστασή το AmiKit σας με την τελευταία έκδοση του WinUAE v4.
 • Προαιρετικό: οι χρήστες Mac καλό θα ήταν να ανανεώσουν στην τελευταία έκδοση του Wine.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του AmiKit X.